Ir diréctamente al contenido

Consejo General de Colegios de Doctores y Licencia

Hay más de 200 portales de empleo en la Introduce tu nombre de usuario y contraseña

La Comunidad Laboral Líder en España. Inserta tu Currículum en Trabajando.es y apúntate a cientos de empleos

Ficha de la oferta

Vicedegà/na de Relacions Internacionals i Recerca

- Educación / Formación

La Facultat d’Educació Social i Treball Social - URL obre la convocatòria interna i externa pel càrrec de Vicedegà/na de Recerca i Relacions Internacionals.

Aquest càrrec el desenvolupa un/a professor/a doctor/a responsable d’impulsar aquestes àrees de la Facultat, tant de manera transversal (en coordinació amb els altres responsables de l’activitat acadèmica), com pel que fa al desenvolupament de programes específics de recerca i internacionalització. Forma part de La Junta i l’Equip directiu de la Facultat i convoca i presideix les reunions pròpies de l'àmbit de Relacions Internacionals i de Recerca.

Funcions a desenvolupar:

-Impulsar l’activitat de recerca, innovació i transferència de coneixements de la Facultat.
-Elaborar i desenvolupar els plans de recerca, i internacionalització de la Facultat i fer el seguiment de la qualitat de la seva posada en marxa.
-Representar la Facultat en els òrgans de la Fundació Pere Tarrés, la Universitat Ramon Llull i en altres àmbits que pertoquin i contribuir a enfortir la seva presència institucional local i internacional.
-Proposar a l’Equip Directiu noves línies d’actuació en l’àmbit internacional i ocupar-se del seu desenvolupament.
-Realitzar la proposta dels pressupostos anuals per la recerca i la internacionalització i presentar-los a l’Equip Directiu de la Facultat.
-Establir, promoure i mantenir les relacions amb universitats i centres de recerca locals i internacionals.
-Impulsar i supervisar la mobilitat de professorat, personal de serveis i estudiants, tant pel que fa a la formació com a la recerca.
-Coordinar la gestió de la mobilitat del professorat i les corresponents autoritzacions en coordinació amb el Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i l’Administració de la Facultat.
-Garantir la informació i atenció als estudiants, al professorat i al personal de serveis en tot el que fa referència a relacions internacionals, cooperació i mobilitat.
-Coordinar i fer el seguiment de l’organització i desenvolupament de seminaris i altres tipus de projectes i activitats internacionals.
-Contribuir a la implicació del conjunt de la comunitat educativa en la dimensió internacional i a la presència d’aquesta en tots els espais formatius.
-Assegurar l’adequada acollida d’estudiants, personal de serveis i professorat d’universitats d’altres països.
-Dissenyar i implementar un pla de captació de fons per a la recerca a nivell nacional i internacional i coordinar la seva implantació.
-Realitzar accions de captació de fons destinats a impulsar la recerca a la Facultat en coordinació amb la Universitat Ramon Llull, la Fundació Pere Tarrés i altres entitats relacionades amb la recerca a nivell nacional i internacional.
-Impulsar i coordinar la preparació, presentació, seguiment, avaluació i actualització dels projectes de cooperació, juntament amb el coordinador o coordinadora de Mobilitat i Cooperació Internacional.
-Col·laborar de forma proactiva en la divulgació de la recerca i mobilitat internacional de la Facultat tant a nivell intern com a nivell dels mitjans de comunicació.

Otro(a) Profesional
Vicedegà/na de Relacions Internacionals i Recerca (Enseñanza / Docencia)
1 Vacante(s)

BARCELONA - Barcelona (Comunidad Autónoma Cataluña)


Requisitos

Experiencia Laboral Al menos 5 años
Estudios mínimos Doctorado
Requisitos mínimos • Disposar de la titulació de Doctor o Doctora en les àrees de coneixements relacionades amb els estudis de Ciències Socials. Valorable acreditació universitària.
• Experiència en Recerca i gestió d’equips investigadors.
• Experiència en Relacions internacionals d’àmbits educatius o socials.
• Coneixements del món universitari i de les relacions internacionals universitàries.
• Nivell alt d’expressió escrita i parlada d’anglès. El domini d’altres idiomes es considera un avantatge.
Idiomas Catalán ( Lectura: Nivel avanzado (c1) / Escritura: Nivel avanzado (c1) / Conversación: Nivel avanzado (c1) )
Español ( Lectura: Nivel avanzado (c1) / Escritura: Nivel avanzado (c1) / Conversación: Nivel avanzado (c1) )
Inglés ( Lectura: Nivel avanzado (c1) / Escritura: Nivel avanzado (c1) / Conversación: Nivel avanzado (c1) )

Contrato

Tipo de contrato Otros Contratos
Duración Càrrec de 4 a 12 anys
Jornada Laboral Jornada Completa

Si aún no tienes una cuenta Trabajando.com regístrate y completa tu CV

Publicar Ofertas de Empleo

Encuesta

¿Qué tipo de salida profesional estás buscando?

Empleo

II JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN INFANTIL Y PRIMARIA EN PALMA

II JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN INFANTIL Y PRIMARIA EN PALMA Buenas ideas para enseñar ciencias en la escuela Fechas: viernes 29 y sábado 30 de marzo de 2019 Estas segundas Jorn

Leer artículo completo

III JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN INFANTIL Y PRIMARIA EN MADRID

Buenas ideas para enseñar ciencias en la escuela Fechas: viernes 15 y sábado 16 de febrero de 2019 Estas terceras Jornadas sobre la enseñanza de las ciencias en infantil y primaria en Madrid tiene

Leer artículo completo

II JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN INFANTIL Y PRIMARIA EN SEVILLA

Buenas ideas para enseñar ciencias en la escuela Fechas: viernes 25 y sábado 26 de enero de 2019 Las primeras Jornadas sobre la enseñanza de las ciencias en infantil y primaria en Sevilla (2018) e

Leer artículo completo

Ver todas las noticias

Ir directamente al inicio de esta página